Konflikt Öppenhet
Körsbär
Körsbär

Den rationella människan

Det går inte att veta allt, vår kunskap är begränsad. Viss kunskap kan vi ta till oss genom att undersöka och studera, men det mesta förblir okänt för oss. Hur hanterar vi detta? Den moderna, rationella, människan avfärdar det okända, till den grad att hon ofta förnekar att det existerar. Hon delar upp det okända i det som vi snart kommer att förstå genom våra undersökningar och det övriga som nonsens. Den rationella människan förstår världen genom att abstahera, det gör hon genom kunskapshierarkier, modeller, matematik och logisk slutledning. Metoder som är sammankopplande och deterministiska. Detta är idealbilden av den rationella människan. I verkligheten bygger hon sina slutledningar till stor del på antaganden. Dessa smyger sig in i statistiska metoder, modelleringar och narrativ. Ofta på ett försåtligt sätt som ger intryck av strikt rationalitet. I själva verket bygger den rationella människan sin världbild på tro. Tro på sin egen självtillräcklighet.