Politik Den rationella människan
Helikoptrar
Helikoptrar

Konflikt

Konflikthantering är oerhört svårt och gör man inget riskerar en konflikt att bli ännu svårare att lösa. Konflikter är annars något naturligt, det finns alltid motstridiga intressen mellan människor som måste lösas. Genom att prata med varandra, visa tolerans och förståelse, så löser vi de flesta vardagskonflikter. Men vissa konflikter sitter djupt och felaktigt hanterade kan de flamma upp till våldsamheter, som i sin tur gör konflikten ännu allvarligare.

Så hur hanterar vi konflikter? Säkert minns de flesta från skolan hur två pojkar kunde råka i slagsmål. Ofta kom någon lärare och stoppade det hela, men vad hade hänt om de andra barnen hade valt sida i slagsmålet och börjat heja på. Kanske till och med börjat langa tillhyggen till de stridande? Övertygade om att slagsmålet var den ena pojkens fel och att den andre hade all rätt att ge igen, så kastar barnen bränsle i elden. De hjälper till att eskalera konflikten och snart är hela skolgården i slagsmål. Vi inser alla att en sådan situation har spårat ur, det är inte så den skall hanteras. Pojkarna måste fås att lugna ner sig och att börja prata med varandra. De måste ta tag i roten till problemet, se den andres skäl till missnöje och försöka hantera detta på ett fredligt sätt.

Det är aldrig den enes fel att två träter, brukar det heta. Men eskalering av en konflikt sker ofta från den ena parten. Den historielösa omgivningen fördömer, vilket är helt rätt, all eskalering skall fördömas. Men omgivningen kan lätt begå felet att välja sida, att stötta den ena parten och demonisera den andra. Omgivningen blir då delaktig i konflikten och hjälper själva till att eskalera. De tycker sig ha goda skäl till detta, men det finns alltid skäl till att eskalera en konflikt och varje eskalering ger skäl till den andra sidan att i sin tur eskalera. Det är den onda spiralen.

Så vem har rätt? Skall vi hålla på Ukraina eller Ryssland? Vilka är onda och vilka är goda? Och vad gör vi med de som vägrar att välja sida? De som menar att oförätter sker på båda sidor och att det är våld vi skall fördöma, inte människor. Om vi har en konflikt mellan krigsivrare och pacifister, så kanske vi borde försöka att tala med varandra.