Vaccinförnekelse Datorn, vår slav
Stockholm
Stockholm

Tyranni

Tyranner som gör anspråk på makt över andra människor har det alltid funnits i mänsklighetens historia. I moderna tider tänker vi på Josef Stalin, Adolf Hitler, Mao Zedung, Pol Pot, Idi Amin och många fler. Men det är aldrig så att det är en enda människa som tagit sig makt över en stor grupp människor, det har alltid funnits en rörelse bakom, som ihärdigt förberett maktövertagandet. Tyrannen är inte ensam. Auktoritära styren måste införas successivt och det kan ingen enskild människa genomföra själv.

Dagens globala och sammankopplade samhällen har öppnat en ny dörr på glänt, ett möjligt världsherravälde. Det är inte säkert att det går att genomföra, men om någon tid är mogen för detta, så är det vår. Med dagens teknik går det att hålla hela världen i ett medialt strypgrepp, styra agendan och få stora skaror av människor att underkasta sig. Men det behövs naturligtvis ett par globala kriser som kan utnyttjas för att samla makten. Dessa kriser måste fås att tränga in i människors vardagsliv, så att de ständigt påminns om dessa i allt vad de gör. Människor måste göras medgörliga, så att de till slut går med på att släppa sin frihet. Knepet är gammalt, men i den här skalan har det aldrig gjorts tidigare.

Klimatkrisen har trummats in i våra medvetanden ett tag nu. Alla känner till att vi bara har något tiotal år innan katastrofen är över oss. Än har ingen direkt drabbats och därför är det viktigt att vi ständigt påminns om hur illa det är. Det är inte bra om vi börjar tänka själva. Kanske tror vi att haven släpper ut större delen av koldioxiden i atmosfären, ungefär som en varm öl släpper ifrån sig koldioxid. Kanske tror vi på de forskare som säger att människan bara står för omkring 7% av koldioxidutsläppen. Om vi inte blir strängt korrigerade av experterna, så kanske vi tycker att ett par graders uppvärmning är något positivt, som skulle främja växtlighet och öka vårt välmående. Om vi inte ständigt blev påminda om hur illa det är, så kanske vi skulle ifrågasätta alla åtgärder som inte verkar göra någon som helst nytta. Klimatmöten år efter år, medan alla kurvor ändå pekar åt fel håll. Vi kanske inte skulle acceptera att våra havsmiljöer och vår landsbyggd görs om till industrilandskap, som vevar vind helt i onödan. Det är nog många som trots enträget predikande i media inte tar klimatkrisen på fullt allvar. Men en pandemi måste väl ändå ta skruv?

En viruspandemi är den perfekta krisen. Särskilt om det går att dra ut på den. Platta kurvan liksom. Virus har aldrig gått att vaccinera bort, eftersom de lätt muterar och förändras. Det är bra, för då måste folk uppgradera sitt vaccinskydd, ungefär som när all mjukvara ständigt måste uppgraderas så att ingen längre vet vad de har på sina datorer. Så skulle människors immunförsvar kunna exploateras, vilket skulle göra dem beroende av makthavarna.

Tyranni går inte ihop med individuell frihet. Därför måste människor kuvas och tvingas att underkasta sig. Vilka medel som används kan variera, men målet är alltid detsamma, makt över människor. När tyranniet har uppnåtts, så är det oerhört svårt att ta sig ur det. Auktoritära maktstrukturer ser till att ingen bryter sig ur. Möjligheten att själv styra sitt liv är minimal. Yttrandefrihet finns inte, knappt tankefrihet. Vill man inte hamna i tyranni, så måste man därför göra motstånd tidigt, innan tvångströjan dras åt. Det kan kännas utsatt att ta strid för sin frihet, när allt fler runt omkring tar på sig tyranniets munkavel och fogar sig, men om inte du höjer din röst, så kanske ingen annan gör det heller.