Fel om COVID Tyranni
Mask
Mask

Vaccinförnekelse

Medicinska innovationer som kommit med det moderna samhället är bland annat antibiotika och vaccin. Dessa har betytt enormt mycket för kampen mot svåra sjukdomar. Men det finns en baksida med att använda dessa för mycket. Vi har blivit väldigt tydligt när det gäller antibiotika, där överdrivet användande har gett oss resistenta bakterier som vi har svårt att behandla. När det gäller vaccin är det inte lika klart var gränsen går för klokt användande, men mycket talar för att vi kan försvaga vårt allmänna immunförsvar om vi förlitar oss alltför mycket på vaccin. En viss återhållsamhet kan därför vara klok.

Många människor funderar nu på om de skall ta vaccin mot Covid. Det som får mig att kraftigt tveka är myndigheternas agerande. De inför förbud mot billiga och beprövade läkemedel, samtidigt som de forcerar framtagningen av oprövade vacciner. Media hjälper till och skambelägger de tveksamma som “anti vaxers”. Sådant får mig att dra öronen åt mig. De auktoritära tendenserna kring hela pandemin gör att jag vill slå bakut och obstruera.

Den viruspandemi som slog till 1918 i skuggan av första världskriget tog uppåt 100 miljoner offer. SARS CoV-2 har tagit 3 miljoner människor enligt vad som sägs. Det bör läggas till att jordens befolkning har fyrdubblats på dessa drygt 100 år. Vi hade kunnat hantera den här pandemin på ett annat sätt, med åtgärder för att förstärka folks naturliga immunförsvar, mer ansvarsfull hantering av äldre, samt tillåta läkarna att använda de mediciner de anser fungerar. Nu riskerar vi en mängd andra hälsoproblem, bara för att alla paniskt fokuserar på en enda sjukdom och en enda lösning. Det bådar inte gott för den dag den riktigt farliga pandemin slår till.

Hur skall man då förhålla sig till vaccinering? Det hela kokar ner till en bedömning av risk. Vad är det för risk med dessa vacciner och vad är det för risk att bli allvarligt sjuk av Covid? Vi får nog anse att covidsäsongen i stort sett är över för i år, så risken att bli smittad nu är nog inte så stor. Så länge det inte klart framgår att vaccinering är ett säkert och effektivt skydd, så avstår jag nog risken att testa det på min egen kropp. Detta tycker jag att var och en måste få avgöra.