Manipulerad Rysskräck
Stig
Stig

Teknologi

Teknologi har blivit en religion, eller åtminstone en del av modern andlighet. Teknologi har getts en betydelse som är mer än bara metoder att åstadkomma det vi vill göra. Teknologi är moderna gudar och den främsta av dessa är datorn.

Vad är en dator egentligen? Det enda den kan göra är att flytta data och addera. Resten är tolkningar, semantik, narrativ. För att datortekniken skall bli meningsfull, så måste vi ge den mening. Meningen ligger i hur vi uppfattar långa strängar av ettor och nollor, mönster som får betydelse för oss i den kontext vi befinner oss i. Med programmering kan vi omforma dessa binära strängar, ge dem en berättelse, vilket också kräver vår tolkning. Utan vår förmåga att applicera mening till varje klockcykel en dator genomgår, skulle datorn bara åstadkomma ett meningslöst flimmer, ett brus.

Det intressanta som händer med dagens machine learning är ambitionen att försöka automatisera delar av dataomvandlingen. I dolda lager uppstår mönster som inte är direkt tolkningsbara för oss människor, men som efter ett par iterationer resulterar i mönster som vi uppfattar som meningsfulla. Genom att på detta sätt släppa taget om delar av processen, så uppstår en sorts mystik. Vi tycker oss se intelligens och vi tror att med tiden kommer teknologin att ta över mänsklighetens roll i världen. Det är ett sorts självbedrägeri och det liknar väldigt mycket religion.