Dolda lager Teknologi
Mur
Mur

Manipulerad

Makteliten har alltid manipulerat folket. I alla tider. För det har alltid funnits en maktelit, även om dess sammansättning har varierat över seklerna. Kungar och kejsare hade direkt kontroll över folket, men de kunde också ganska lätt styra vilka berättelser som spreds. Förutsättningarna började ändras när industrialiseringen tog fart. Då framträdde nya eliter som utmanade den då etablerade makteliten. Ur samhällsomvälvningen som följde uppstod något som vi kallar demokrati. Vi har alla svalt myten att i en demokrati utgår makten från folket. Jag önskar att det hade varit så, men demokrati uppstod nog i första hand som ett medel att ta makten ifrån monarkier och andra gamla makteliter. Den som kunde få en majoritet av folket med sig blev ostoppbar. Majoriteten fick man genom manipulation och propaganda. Det har varit framgångsrikt, men för säkerhets skull har den nya makteliten sett till att så mycket det går ta kontroll över massmedia, från trycksaker till radio, teve och film. Idag består makteliten till mesta delen av de som ligger bakom stora internationella företag och finansbolag, med en politikerklass som villiga lakejer.

I vanliga fall brukar folket rösta som makteliten vill, styrda som de är av manipulation och propaganda, men ibland lyckas det inte så bra. Hotet mot makteliten kallas populism. Det händer när tillräckligt många människor blir missnöjda med hur makten sköts och börjar ställa egna krav. Sådana rörelser kan ställa allt på ända. Det som brukar ske i sådana situationer är att makteliten försöker misskreditera populisterna, men också ta till sig en del av populisternas krav som sina egna. För det handlar i första hand om att behålla makten. Lyckas de inte med detta, så kommer de auktoritära metoderna fram. Internettekniken har ställt till det för makteliten. Idag går det inte lika enkelt att kontrollera vad som sprids och det blir därmed svårare att hantera folket. Det har gjort makteliten alltmer desperat och vi ser mer och mer de auktoritära tendenserna. Demokratin som tidigare var ett så effektivt verktyg börjar tappa sin glans.

Vi som drömmer om ett samhälle med frihet och samarbete, vad kan vi göra? Kan vi dra oss undan och sköta oss själva medan makteliten roffar åt sig och sprider sina lögner? I många länder går nu folk ut och demonstrerar och visar sitt missnöje. Vi hör inte så mycket om det, för det tystas ofta ner i media. Men att visa missnöje på detta sätt är som att ropa på att makteliten skall fixa problemen för oss, det ifrågasätter egentligen inte maktelitens auktoritet. Om vi verkligen vill ha förändring, så måste vi börja bygga upp alternativa institutioner och skapa ett nytt samhälle underifrån. Vi behöver sluta låta oss manipuleras.