Grafenåldern Leviathan
Trappa
Trappa

Statsapparat

Statsvetare hävdar ofta att länder med starka stater lyckas bättre än länder med mindre statsapparat. Samtidigt säger de också att länder med låg korruption lyckas bättre än länder med hög korruption. Hur kommer det sig att vissa länder kan ha både en stor statsapparat och samtidigt låg korruption?

Det är inget fel med en stark stat så länge det är medborgarnas projekt. Det är när byråkratin tappar förankringen hos medborgarna och blir ett självändamål som det spårar ur. När iniativen inte längre kommer från medborgarna, utan påtvingas medborgarna uppifrån, då öppnar det för ett samhälle med korruption. Det går då att köpa sig inflytande, för dem som har resurserna. Det är därför fel att säga att statens storlek i sig är ett mått på hur väl ett land lyckas. Det är bara bra så länge det finns ett starkt förtroende till staten från medborgarna och en öppenhet och transparens mot medborgarna från staten. Ett totalitärt samhälle, ett samhälle där staten tar hand om allting, är inget att eftersträva. Det är därför det är viktigt att hålla staten på en nivå där medborgarna fortfarande känner att staten är deras gemensamma samarbete för att hålla ordning på landet.

I den fysiska och biologiska världen handlar det om människor, individer. Alla sorters kollektiv, däremot, är sociala konstruktioner, relationer mellan individer. Ett kollektiv kan bygga på samarbete mellan individer, men det kan också vara något tvingande och begränsande för individernas frihet. De goda kollektiven är frivilliga kollektiv, där alla kollektivets individer respekteras. Dessa kollektiv är också de mest framgångsrika, därför att många individer frivilligt deltar i kreativitet och ansvar. Sjuka kollektiv är de som har en skev maktfördelning, där vissa medlemmar manipuleras och förtrycks av några som anser sig vara förmer. Kollektiv är nödvändiga, därför att vissa projekt är alltför stora för att individer skall kunna genomföra dem själva. Som väl är, så är vi människor väl anpassade för samarbete och med kollektiva ansträngningar kan vi göra enorma saker. Men vi måste se upp med kollektivismens faror.

Så de länder som lyckas upprätthålla en stor statsapparat utan utbredd korruption är de som har ett öppet och transparent samhälle, där människor känner sig delaktiga och har ett stort förtroende för sina institutioner. De är samhällen som ger individerna stor frihet. Dessa är framgångsfaktorerna, inte statens storlek.