Höst för storkapitalen Statsapparat
Bild av M. Eidstedt
Bild av M. Eidstedt

Grafenåldern

Historien delas ibland in i epoker där ett visst material haft en avgörande inverkan på teknologi och levnadssätt. Vi har stenåldern, järnåldern och bronsåldern, som exempel. Nya material har haft en stor inverkan på samhällsutvecklingen. Industrialiseringen skulle kunna betecknas som stålåldern, för med nya metoder att framställa stål under 1700-1850 förändrades mycket. Det gick att konstruera saker på ett nytt sätt, som blev både billiga att framställa och hållbara. Stålet användes till kanoner, ångmaskiner, fartyg, cyklar, pianon, bilar och mycket annat. Mekaniska verkstäder, varv och fabriker dök upp överallt och förändrade hur människor arbetade, reste, ja helt enkelt levde. När plaståldern kom så revolutionerade den samhället ytterligare. Det blev ännu billigare att massproducera konsumtionsvaror och oljan, som var råvaran, blev av storpolitiskt intresse och påverkade länders förhållande till varandra. Vi lever fortfarande i plaståldern, men den överlappar med kiselåldern. Kiselåldern startade på 1960-talet och har gett oss informationsindustrin som påverkat människors liv i grunden. Människors medvetande är nu till väldigt stor del fokuserad på online-världen och de blir alltmer främmande för, och skrämda av, den fysiska världen. Nu står vi inför en ny materialrevolution, som kommer att påverka mänskligheten på oanade sätt. Vi har just klivit in i grafenåldern. Grafen är en matris av kolatomer och i sin renodlade form är den omkring 100 gånger starkare än stål. Den kan dopas med olika ämnen och då få en mängd olika egenskaper, som till exempel elektrisk ledning, vattenlöslighet och magnetism. Nya användningsområden hittas ständigt och möjligheterna verkar vara oändliga. Vad detta material kommer att innebära för mänskligheten kan vi bara spekulera om.

Olika material ger olika möjligheter till teknikutveckling, men ingen teknologi har enbart positiva effekter. Det vi ser i historien är att teknik väldigt ofta har använts destruktivt, för krig och överexploatering. Teknik bör användas på ett ansvarsfullt sätt, men när makt och status blir viktigare än respekt för naturen, så kan tekniken börja användas till fel syften och ställa till med stora problem. Man kan säga att tekniken i sig är neutral, men i fel händer kan den bli förödande. I alla tider har människor försökt reglera användandet av teknik, vem som får använda den och hur det får göras. Det går bra så länge det finns en mångfald av olika användare, men med större maktkoncentrationer biter det inte, dessa gör som de vill. Det är därför det är så farligt när samhället utvecklas mot oligarki, med några få som har alltför mycket makt. Får dessa för sig att använda tekniken till något eget syfte, så är de väldigt svåra att stoppa. Varje materialgenombrott i historien har resulterat i försök att bygga imperier, stora sociala system som tvingat in människor i ett beroendeförhållande till en stark makt. När detta händer i grafenåldern, så måste vi vara på vår vakt och inte bara låta oss fållas in. För grafen har mycket större potential än någonsin sten, järn, brons, stål, plast och kisel.