Goda intentioner och hybris Röd och blå
Kvarnholmenbron
Kvarnholmenbron

Årets sista lön

Idag kom årets sista lön. Pengar in och pengar ut. Vi är så vana vid att hantera pengar att vi sällan tänker på vad pengar är. Någon någonstans producerar något som någon annan vill ha. Pengar har vi för att kunna sätta ett värde på det som produceras och att hantera överföringen av detta värdet mellan människor. Att sätta rätt värde på det som produceras är inte helt lätt, men i den totala ekonomin så jämnar det ut sig över tiden. Obalanser kan aldrig upprätthållas någon längre tid, produktion och efterfrågan kommer alltid att möta varandra, som en sorts naturlag. Tänk efter själv, vem vill hålla på att producera något som ingen vill ha, eller varför skulle ingen producera något som alla vill ha? Det finns alltid en naturlig balans mellan produktion och efterfrågan över tiden.

Vad innebär det när någon lånar pengar? Det innebär att den personen förbinder sig att i framtiden producera motsvarande värde. Vad innebär ekonomisk tillväxt? Det innebär att människor både efterfrågar och producerar i en ökande takt, vilket blåser upp ekonomin i ett samhälle. En recession är motsvarande minskning i takten av produktion och efterfrågan. Det pågår alltid en kamp om fördelningen av det som produceras. Att flytta produktion till låglöneländer innebär att fler mellanhänder kan ta en del av värdet som produceras, så detta blir en naturlig utveckling i många ekonomier. Om något företag lyckas kontrollera en marknad och hålla konkurrenter borta, så kan de kapa åt sig en större andel av värdet som produceras, så detta görs naturligtvis. Trots all kamp mellan aktörer och tillfälliga ojämnheter, så kommer den totala ekonomin alltid att gå mot balans.

Just nu ser vi hur politiker över hela världen motverkar produktion med lockdown och samtidigt strör nya pengar omkring sig i “stimulanspaket”. Om dessa paket inte stimulerar produktion, så kommer pengarna i sig inte att motsvara det värdet som anges på sedlarna. Vi får inflation. Inflation är en tillfällig obalans i ekonomin, som skapar omfördelning av värden och ställer till problem för många. Det går inte att skapa värde genom att trycka pengar, även om många politiker fortfarande verkar tro det.