Folkhälsan Nyfeodalism
Vingar
Vingar

Respekt och tolerans

Respekt och tolerans. Det är min ideologi. Översatt: låt människor vara som de är och försök stå ut med dem. Om alla följde denna devis, så hade det varit perfekt. Problemet uppstår när man skall förhålla sig till alla respektlösa och intoleranta människor. Ska man respektera och tolerera dessa? Det finns naturligtvis gränser. Medan respektfullhet och tolerans kan vara ett mentalt tillstånd som man håller inom sig, så är respektlöshet och intolerans alltid något som ageras ut. Det drabbar andra människor. Vad får en människa att vilja ge sig på sin omgivning? Naturligtvis kan en människa må dåligt och ge sig på sin omgivning av frustration, vilket omgivningen bör bemöta med respekt och tolerans, så långt det är möjligt. Värre är det när kollektivism kommer in i bilden. Förutsättningen för ett kollektiv är att det finns människor inom kollektivet och utanför. Det måste upprätthållas en gräns. Detta ger anledning till att ge sig på andra människor, antingen för att påkalla disciplin inom kollektivet, eller för att markera mot utomstående. Det finns kollektiv där medlemmarna känner sig trygga i sin tillhörighet och inte behöver agera mot andra människor, men det finns också mindre naturliga kollektiv där medlemmarna uppträder väldigt aggressivt. För många människor är det viktigt att få tillhöra ett kollektiv och de försöker visa sin lojalitet med kollektivet i sitt agerande mot andra människor. Respekt och tolerans blir mindre viktigt då.

Jag tror att sättet att bryta respektlöshet och intolerans är att möta varje enskild individ med respekt och tolerans. Att se bort från kollektiv och grupptillhörighet och möta själva individen. Nu skall vi inte se detta som kollektivism mot individualism. Vi är alla individer och kollektiv är vår överlevnadsstrategi. Men vilka kollektiv vi än tillhör, så är vi först och främst individer. När vi låter kollektivet bli viktigare för vår identitet än vilka vi är som individer, så skapar vi en värld av konflikter. Det blir en kamp om gränserna och individerna blir underordnade de olika kollektiven. Att stärka individen och tona ner kollektiven, är det viktigaste vi kan göra för att skapa en värld av respekt och tolerans.