Respekt och tolerans Diversity
The Coming of Neo Feudalism
The Coming of Neo Feudalism

Nyfeodalism

Den som tror att det som sker i världen idag är en kamp mellan höger och vänster har helt missat vad som är på gång.

Två samhällsmodeller står mot varandra. Den som snabbt håller på att få ett grepp om vår framtid, och som många stödjer utan att själva förstå det, är nyfeodalism. Det utmanar den liberala kapitalism som format vårt västerländska samhälle under flera hundra år. Hur ser det nyfeodala samhället ut? Det är ett väldigt ojämlikt samhälle. På toppen sitter oligarkerna, de riktigt rika, som representeras av de stora internationella företagen. Deras makt är så stor att det är svårt för någon att sätta sig emot dem. Till och med statsledningar anpassar sig till dem. Under dessa finns prästerskapet. Det är dessa som utövar makt över folket, men de är också helt beroende av sina herrar. I vår tid består dessa av offentliga tjänstemän och media. Under dessa står de livegna. Dessa har inte så mycket att välja på, utan måste foga sig i vad auktoriteten befaller dem. De flesta människor kommer att befinna sig där, med få möjligheter att bryta sig loss och skapa sig ett bättre liv, ofta fast i stora lån. Men hierarkin slutar inte där. Längst ner finns de förskjutna, de hemlösa och utstötta. De får leva på vad de kan tigga eller stjäla ihop. För att upprätthålla hierarkin i detta samhällssystem, så odlas domedagskulter. Plågor och hemsökelser är på väg. Därför måste uppoffringar göras och alla måste foga sig. Att leva på begränsade resurser är en dygd. Vi har fått några föraningar om detta, med klimatalarmism och pandemi, där lösningen alltid är asketism, lydnad och att rätta sig efter överheten. Att denna samhällsmodell verkar ha medvind just nu är förfärande. Vi pratar om en återgång till medeltiden.

Den andra samhällsmodellen är den som har gett oss frihet och hög levnadsstandard. Den startade när en ny medelklass kunde börja bryta sig loss från det medeltida samhället. Det öppnade sig möjligheter för individer att med hårt arbete förbättra sin tillvaro och för egen kraft börja klättra i samhället. Frihet att uttrycka sina åsikter och idéer gjorde samhället vitalt. Fri konkurrens mellan många aktörer byggde upp välståndet för alla. Liberal kapitalism har det kallats, det moderna samhället. Det bröt ner de feodala hierarkierna och spred ut makten till folket. Kraften i denna samhällsmodell har varit enorm, men det har alltid funnits krafter som velat monopolisera makten. Dessa har gett kapitalism ett dåligt namn och har gjort att vissa människor vänt sig emot det fria samhället, som man ansett vara egoistiskt. Kanske mot bättre vetande, eller för att de värderat sin egna plats i hierarkin högt.

Det nyfeodala samhället ser inte individer, bara grupper, vi kallar det identitetspolitik idag. Det är ett sätt att härska. Lyft upp de svaga grupperna och tryck ner de starka, så fås en lydig massa. Den individ som inte fogar sig attackeras hårt. Individens frihet måste tyglas, annars faller det feodala samhällsbygget.


En ny bok av Joel Kotkin, “The Coming of Neo Feudalism, a warning to the global middle class” beskriver vad som håller på att hända i västvärlden. Kotkin är en klassiskt vänsterliberal professor från södra Kalifornien. Hans bok visar att vi måste ta på allvar det som händer i världen idag.