Coronakrisen Rädslan för döden
Stenar i skogen
Stenar i skogen

Rationellt resonemang

Under den pågående pandemin blir det tydligt att människor tänker väldigt olika. Det är inte bara det att de ger uttryck för olika åsikter, de verkar uppfatta verkligheten på olika sätt. Konfrontationen mellan olika synsätt blir därför våldsam och svår att förstå.

Av mina egna åsikter kring den pågående pandemin får väl anses att jag tillhör “tegnellgänget”. Vi är en löst formad grupp som tänker ungefär så här; det snabbt spridande viruset kan inte längre stoppas, därför måste det hanteras på ett rationellt sätt, där vi tar hänsyn till alla aspekter av dess påverkan. Vi ser att viruset drabbar äldre och redan sjuka väldigt hårt, medan yngre och friskare människor ofta inte ens märker att de blivit smittade. Därför måste vi skydda de utsatta grupperna, men samtidigt låta de andra utveckla motståndskraft. Vi kan inte låta smittan sprida sig för snabbt, för då kan vi inte hantera alla som behöver akut vård, men vi vill heller inte dra ut på förloppet mer än nödvändigt, för risken att inte kunna skydda de utsatta grupperna ökar för varje dag som går. Vi riskerar också andra hälsoproblem med tiden. För att inte tala om nedbrytningen av vårt samhällssystem och vår framtida försörjning. Att korta kurvan blir därför ett viktigt mål, samtidigt som det inte får gå för fort. En intrikat balansgång helt enkelt.

En stor grupp människor tänker helt annorlunda kring pandemin. Att beskriva deras resonemang är svårt för mig, eftersom jag inte riktigt begriper hur de tänker, men jag ska försöka. Pandemin är för dessa människor det verkliga hotet som sätter alla andra hot åt sidan. Därför måste vi göra allt för att stoppa dess spridning. Alla måste hålla sig undan tills faran är över. Ingen vet hur farligt viruset är, så vi måste ta höjd för det värsta. Den här gruppen människor har också en dragning åt auktoritära lösningar. Lagar och regler skall vara tvingande, med repressalier för de som inte anpassar sig. Spridningen skall hållas nere genom smittspårning och isolering av de smittade. Människors integritet kan sättas åt sidan när teknik används för övervakning. Ja, ungefär så här verkar de resonera. För mig framstår det som orationellt, paniskt och svårbegripligt. Det är ingen liten grupp människor som tänker så här, även många välutbildade och annars intelligenta.

Någonstans måste det finnas en rationell förklaring till deras resonemang, men den går knappast att finna i deras argument. De säger att liv är viktigare än ekonomi, men eftersom ekonomin är det som håller oss vid liv och hälsa, så är det ett ihåligt argument. De säger också att vi står inför något nytt som vi inte känner till och därför kan vi inte vara nog försiktiga. Men det är så mycket som vi inte känner till och vi kan inte hantera alla risker på det sättet, och det gör vi ju inte heller. Jag tror att det alltid har funnits en grupp människor som ängsligt ropar efter auktoritet när tiderna är skakiga. Det var den gruppen människor som gav Hitler makten efter mellankrigstidens kaos i Tyskland. Och det är den gruppen människor som driver oss in det nya övervakningssamhället. Det är viktigt att de inte lyckas med det. Att vi som värderar mänsklig frihet och integritet högt håller emot.