Att tro Pengar i ladorna
Vrak
Vrak

Den platta intelligenskurvan

Det är en utbredd missuppfattning att “platta ut kurvan” är en strategi för att få färre sjuka. Det är det inte, det är en strategi för att få en jämnare belastning på sjukvården. Den strategin innebär också en längre exponering av smittan i samhället och vi kommer att behöva skydda utsatta grupper under en längre tid, vilket ökar risken för dessa på sikt. Antalet döda som ackumuleras över tiden kommer inte att bli färre, än om kurvan varit högre och kortare. Dessutom kommer en flackare kurva att belasta samhället mer genom att de sekundära skadorna riskerar att bli större vid ett utdraget förlopp. Det teoretiskt mest optimala för att minska det totala lidandet vid en epidemi är att ta den snabbt, ha tillräcklig vårdkapacitet och skydda utsatta grupper. Om det inte går att kväsa en epidemi tidigt genom att isolera den och hindra den att komma ut i samhället, så är alla försök till isolering av stora grupper kontraproduktiva. Det kommer inte att gå att för alltid hålla folk borta från smittan. Så länge smittan finns i samhället och det finns stora grupper av människor som inte är immuna, så kommer smittan att fortsätta att sprida sig.

I Sverige har vi, som väl är, givit experter på epidemiologi stort inflytande över hur COVID-19 skall hanteras. De har genom sina rekommendationer plattat ut kurvan tillräckligt mycket för att sjukvården inte skall gå på knäna, men inte mer. Det förväntade resultatet är att Sverige kommer att visa högre sjuksiffror än andra länder under en tid, men få ett kortare förlopp. Den totala belastningen på samhället minskas på detta sätt. Kritiken mot Sveriges strategi har varit stor bland debattörer och tyckare som annars brukar betraktas som intelligenta. De har högljut hävdat att Sverige ägnar sig åt ett experiment som utsätter människor för stor risk. Paniskt har de fokuserat på att viruset inte får spridas och valt att bortse från den komplexitet som samhället utgör. Dessa människor är inte till någon hjälp och borde sätta sig ner i båten. Krishantering skall göras med kompetens och kyla, inte genom känslomässiga reaktioner.