Börsen går ju bra Vintertankar
Guld
Guld

Pengar

Det är något konstigt med pengar. Alla vet vad pengar är, men ingen verkar förstå dem.

I en värld utan pengar så handlar det om byte av varor och tjänster. Två personer kommer överens om att göra ett byte mellan två saker som de båda anser vara lika mycket värda. Detta sker i stunden, direkt mellan dem. Hur stort värdet är, är inte relevant, det handlar bara om överenskommet lika värde mellan två saker vid en tidpunkt. Om de två sakerna är lika mycket värda, varför sker då bytet? Det sker för att de två personerna faktiskt värderar de två sakerna olika. De ser den saken som de inte äger som lite mer värd för dem än den sak de själva äger. Ett byte skulle då ge dem en fördel. Det här verkar konstigt, om de gör olika bedömning om värdet på de två sakerna, hur kan de då komma överens om att de är lika mycket värda? Är de oärliga mot varandra? Svaret är att det inte finns något absolut värde att komma överens om. Värdet ligger i önskan hos en person att vilja ha något. Ju starkare denna önskan, desto högre värderas saken. Så ett värde på något skulle kunna ses som medelvärdet av hur två människor värderar denna sak. Om vi skall få fram ett mått på värdet, så måste det göras i relation till någon tredje sak. På så sätt kan denna tredje sak fungera som måttstock för byten av helt olika saker.

Pengars verkliga natur är att vara måttstock på värdet av bytesvaror, alltså saker som människor efterfrågar. På grund av värdet som pengar motsvarar, så har pengar i sig själva blivit något som människor efterfrågar. Det anses vara status att äga mycket pengar. När det kommer fram att dagens pengar bara är en post i en databas, så blir människor oroliga. Det känns mycket bättre att äga, till exempel, guld. Guld är en ganska meningslös metall, men den glänser och rostar inte och den verkar vara opåverkad av tiden. Vad många glömmer är att värdet på guld bestäms av efterfrågan på samma sätt som alla andra saker. Det finns ganska lite praktisk nytta med guld, den används till viss del i industrin för sina egenskaper, men kan oftast ersättas med något annat. Att guld på något sätt har något absolut värde, som garanterat håller över tid, det är en illusion. Guld är en passiv tillgång och i många lägen en dålig investering i en växande ekonomi.

Det sägs ibland att bankerna skapar pengar från ingenting när de lånar ut pengar. Så är det naturligtvis inte. Även bankers verksamhet är ett byte mellan två parter som var och en gör sin värdering. Banken vill ha säkerhet för de pengar man lånar ut, så det finns alltid något i botten med ett äkta bytesvärde.

Tillbaka till bytessituationen mellan två individer. Tänk nu att det som bytet handlar om inte kan levereras på en gång, utan vid ett senare tillfälle. A skall bygga ett hus åt B, vilket kommer att ta ett tag. B vill inte lämna över det som A vill ha för huset innan det är klart, vilket man kan förstå. Detta blir ett problem för A, som behöver byta till sig material för att bygga huset. Hur skall A kunna göra det innan han har fått betalt? Lösningen blir at C kliver in och lånar ut det som A behöver, tills han får betalt av B och kan betala tillbaka till C. A kan bygga huset på kredit. När C lånar ut till A, så har han en fordran, vilket är en tillgång. Det är en aktiv tillgång, till skillnad från guld, eftersom den är delaktig i en process som tillgodoser ett behov i samhället. Det som C lånar ut till A kan naturligtvis mätas i pengar, vilket ger ett mått på utlåningen. Det är emellertid viktigt att förstå att värdet inte ligger i pengarna i sig, utan i vad transaktionen representerar, alltså det som B vill ha och är beredd att betala för.

Att spara lär ju vara en dygd, men att spara pengar är att ge dem ett värde som de inte har i sig själva. Om alla sparade sina pengar skulle de inte ha något värde alls, pengar måste användas för att få ett värde. Det finns tre sätt att använda pengar, konsumera, spekulera, eller producera. Av dessa är spekulation det som minst gagnar samhället, men helt meningslös är den inte. Spekulationen utmanar prissättningen och kan faktiskt förbättra kopplingen mellan konsumtion och produktion. Men det är konsumtion och produktion som är det viktiga. Det handlar om hur vi människor kan samarbeta för att skapa en dräglig tillvaro i en tuff värld. Vi kan organisera arbetet mellan oss, istället för att var och en gör allt för oss själva. Det är det som ekonomi handlar om och som är syftet med pengar.