Pengar i ladorna Berättelsen om mångkulturen
Krans
Krans

Folk kan ju dö!

Ingen vet riktigt säkert varför det finns virus. Teorier finns det många och det spekuleras i att de skulle ha en roll i livets utveckling. Märkliga är de. Till storleken är virus så små att de inte går att se ens i de bästa optiska mikroskop, det krävs moderna elektronmikroskop. Idag känner forskarna till nära 6000 olika virus och nya varianter hittas ständigt. Djur och människor är alltid utsatta för en cocktail av virus som slås tillbaka av våra immunsystem. Vissa tider på året gynnas virus av temperatur och rätt luftfuktighet och då insjuknar många. Av olika sjukdomar relaterade till virussmitta dör omkring en halv miljon människor varje år. Det är svårt att få fram vaccin mot virus, eftersom de är så många olika sorter och för att de muterar ganska snabbt.

Den typ av virus som är aktuell när detta skrivs, våren 2020, är coronavirus. Ett hundratal varianter känner man till. Strax innan årsskiftet 2019/2020 hittade ett laboratorium i Wuhan i Kina ett coronavirus hos ett antal patienter, som verkade nytt. Innan myndigheterna i Kina hade förstått allvaret, hade en epidemi startat. Då agerade kinesiska myndigheter kraftfullt, men smittan kunde inte stoppas och började sprida sig över världen. Norra Italien var ett område som tidigt drabbades hårt. Där var många faktorer gynnsamma för virus, dålig luft, lagom temperatur och torr luftfuktighet, men också många kinesiska gästarbetare, som troligtvis förde med sig smittan ifrån Kina. Snart klassades epidemin som en pandemi, eftersom den så snabbt spridit sig i hela världen.

Pandemier som den här inträffar med några års mellanrum, men den här gången var det annorlunda. Inte för att smittan var värre än föregående gånger, de flesta som smittats fick inga, eller lindriga, symptom. Den här smittan fick stora konsekvenser av helt andra skäl. Under flera decennier hade unga människor vuxit upp med helt andra värderingar än tidigare generationer. De hade vuxit upp i en tid där världen ständigt blivit bättre och tryggare. Det var en generation som inte kunde förstå, eller acceptera, lidande. När nu pandemin började få fäste i de olika länderna, krävde denna yngre generation kraftfulla åtgärder. Folk kunde ju dö! Sociala medier blev en megafon som förstärkte kraven. Experterna som rekommenderade rätt åtgärder vid rätt tidpunkt blev uthängda och hånade. Detta ledde till att företag tog det säkra före det osäkra och började skicka hem sina anställda. Politikerna lyssnade först på experterna, men kände sig snart tvugna att visa handlingskraft och i många länder infördes drakoniska åtgärder, i form av stängda gränser, karantän och undantagstillstånd. Världsekonomin tvärnitade.

När detta skrivs finns inte svaret på om åtgärderna varit motiverade, men det ser inte ut som om smittan är värre än vad exempelvis Asiaten, eller Hong-Kong-influensan var på 1950- och 1960-talen, snarare mildare. Någon total nedstängning av samhället skedde inte på den tiden. Hur detta nu ska gå, det vet ingen, men konsekvenserna kommer säkerligen att sitta i länge.