Knasvänstern Villfaren
Storm
Storm

Nödlägespolitiker

Det finns en stor grupp politiker som bara kan motivera sin existens med någon sorts nödläge. I nödlägen kan en politiker få makt att driva igenom förändringar och få budgetpengar som annars hade varit väldigt svåra att få igenom. Det är inte alla katastrofala händelser som klassas som nödläge av dessa politiker, det krävs speciella egenskaper för att bli ett politiskt nödläge. Det skall vara något som politikerna inte själva är ansvariga för och som dessutom kan motivera högre skatter. Bra exempel kan vara en pandemi, eller klimatförändringar. Skenande brottslighet, eller skuldberg platsar inte, de ligger för nära politikernas ansvarsområden. Nödlägen som blivit politiska försvinner nästan aldrig, de dras ut på så länge det är möjligt, så länge de ligger i politikernas intressen.

Vi ser dessa nödlägespolitiker över hela västvärlden idag. De verkar mer desperata än någonsin. Kanske känner de att vindarna håller på att vända till deras nackdel? Febrilt försöker de hålla uppe krismedvetenheten hos sina befolkningar och samtidigt misskreditera politiska motståndare för att de inte tar nödläget på allvar. Ofta får de hjälp av statsnära medier, som ser ett egenintresse i att förstärka nödlägespolitikernas agenda.

Nödlägespolitikerna är inte särskilt populära bland de breda massorna. På olika sätt lyckas de ändå klamra sig fast vid makten. Kanske är det bara så länge något riktigt nödläge inte har uppstått? Om det händer, så åker nog de odugliga nödlägespolitikerna ut och de seriösa problemlösarna kan kliva fram. Fast det kanske inte är det vi skall hoppas på?