Berättelsen om mångkulturen Vår civilisation
Ledarskap
Ledarskap

Ledarskap

Ett begrepp som jag nära nog föraktar är “ledarskap”. Det används ofta av politiker för att markera handlingskraft. Hela idén med ledarskap är att folk betraktas som boskap, som är oförmögna att själva göra sina val och ta sitt egna ansvar. Det må vara en önskedröm för den som vill utöva makt över andra, men det är inte så det fungerar i verkligheten. Visst är människor flockdjur, men signalerna som styr flocken är mer intrikata än den undergivna blicken mot en ledare. Ledare som lever avskärmade från “flocken” missar ofta vad som pågår och framstår som levande i sin egen bubbla och då ignoreras de av folk. Människor tar då saken i egna händer och utgår ifrån egna prioriteringar. Denna typ av ledarskap håller aldrig i längden. Det är dock viktigt med övergripande samordning, byggd på förnuft och kompentens. Kalla det bara inte ledarskap.

Vi lever i en komplex värld, där vi är exponerade för risker från flera håll. Att leda en stor grupp människor handlar därför om att ha överblick och se till att alla aspekter tas med i beslut som gäller gruppen. Tyvärr har många ledare idag inte kyla nog att göra detta, utan handlar mer eller mindre i panik. Det som sker när någon handlar i panik är att synfältet smalnar av och all fokusering sker på en enda sak. Det gör att den som råkar i panik gör sig sårbar för en mängd andra risker, som då inte får tillräcklig uppmärksamhet. En bra ledare får aldrig släppa blicken om helheten. En bra ledare skall samla kompentens från många olika områden och göra en samlad bedömning om vilka åtgärder som bör göras. Denna typ av ledare får också förtroende bland folk.

Dagens situation i världen visar en oroande tendens till panik bland ledare. Vi står som mänsklighet inför en mängd stora faror, kärnvapen, miljöförstöring, skuldsättning, utarmning av jordar, antibiotikaresistens och en mängd annat. Men som en skock får i panik, flyr vi från en fara i taget och riskerar att rusa rakt in i någon annan. Koldioxidhalten i atmosfären var tidigare det övergripande hotet, nu är det en pandemi. Eftersom vi är på väg in i en global recession, så kommer allt fokus att ligga där om ett litet tag. Så här håller vi på och våra ledare visar “ledarskap” genom att alla rusa åt samma håll. Kommer vi någonsin att lära oss?