Objektivism Höst för storkapitalen
Riva ner
Riva ner

Konspiration

Många människor är idag övertygade om att det förekommer en konspiration med avsikt att decimera antalet människor på jorden. Jag är skeptisk, men jag vill inte avfärda detta helt utan vidare. Många av dessa människor är seriösa och kunniga yrkesmänniskor som är helt övertygade om att en konspiration förekommer. En av dessa är den tyske advokaten Reiner Füllmich som förbereder en grupptalan mot missbruket av PCR-tester för att spåra smittspridning. Han och hans grupp håller varje vecka förhör med olika experter världen över för att kartlägga vad de anser vara en konspiration mot mänskligheten. De rapporter som de får in bekräftar deras bild och de blir alltmer övertygade för varje vecka.

Jag är skeptisk, inte för att det finns starka motargument från andra hållet, för det finns det inte, bara förlöjligande och auktoritära uppmaningar till eftergivenhet. Min syn är att en konspiration är ytterst svår att genomföra och att vi inte får glömma människors naturliga ekonomiska drivkrafter, som läkemedelsindustrins vilja att skapa en massmarknad för sina produkter, eller politikers instinkter att värna om sina förmåner. Dessutom finns hos många människor en stark dragning åt att vara en del av kollektivet, att visa att man är en lagspelare som inte ställer till problem. Jag tänker att dessa drivkrafter är nog så starka att de kan skapa situationer som ser ut som en konspiration. En verklig konspiration utgår också ifrån en svårförklarad ondska. Så jag är som sagt skeptisk.

Konspirationens rationale är att mänskligheten kraftigt måste decimeras. Skälet för detta är lite oklart och måste i så fall var ideologiskt i någon form. Vi ser ju idag att världspopulationen håller på att plana ut och att matproduktion och andra resurser inte kommer att ta tvärt slut, som många tidigare fruktade. Inga företag vill heller ha färre kunder, så varför något företag skulle ställa upp på en sådan agenda är också svårt att förstå. Men låt oss anta att den onda planen ändå finns, hur skulle den genomföras? Först gäller det att skrämma människor till lydnad. Yttre hot som en pandemi kan fungera. Isolera människor och få dem att bli misstänksamma mot varandra. De bryts ner och blir till slut mottagliga för återkommande vaccinering. Vissa av dessa vaccineringar är harmlösa placebosprutor, men en stor del innehåller skadliga ämnen som på sikt leder till olika naturliga dödsorsaker. Avlivningen måste spridas ut över tiden för att inte projektet skall upptäckas och stoppas. Efter hand minskar befolkningen över hela jorden och ersätts successivt med automation och AI. Produktion koncentreras till några få deltagande storföretag, mindre företag slås ut och den kvarvarande befolkningen slussas in till bidragsberoende. Makthavarna får därmed en hållhake på befolkningen. Dissidenter interneras eller likvideras. Du sköna nya värld!

Låter det övertygande? Jag tror att även om en sådan ondskefull plan skulle finnas, så skulle den inte gå att genomföra. Människan är som ogräs. Du kan asfaltera över dem, men de tar sig upp ändå. Den som sätter sig emot naturen har absolut hittat sin överman. Den idémässiga och genetiska mångfald som finns bland människor gör arten robust och historiskt har mänskligheten klarat sig genom många katastrofer. Reiner Füllmich och hans team bekräftar min tes att det inte går att kuva mänskligheten.