Crypto Konflikt
Guldbjörnar
Guldbjörnar

Politik

Politik kan ha två mål, enligt Leo Strauss, antingen att bevara, eller att förändra. Det är finurligt sagt, för det täcker in allt, utan att det riktigt säger någonting om vad politik är. I en demokrati har medborgarna att välja mellan olika politiska partier. Dessa står för olika ideologier, ibland i kombinationer, som många upplever som svåra att få grepp om. Så även jag. Vad innebär egentligen höger och vänster? Vad är det att vara konservativ eller liberal? Och vem kan man kalla nationalist, globalist, populist, traditionalist, socialist, fascist, eller extremist? Jag måste erkänna att jag inte själv vet var jag hör hemma i allt detta. Däremot vet jag mycket väl vad jag tycker. Jag har bara inte hittat ett namn på det.

Jag kan sammanfatta mina åsikter i några ledord. Tillsammans beskriver dessa någon typ av politisk ideologi, vad vi nu ska kalla den.

Respekt

Respekt är att visa vördnad för något. Först och främst vördnad för livet. Den hissnande känslan att få vara en del av naturen och av kosmos. Att se livet som en gåva att vårda och vara tacksam över. Respekt för skapelsen och skaparen. Den som är respektlös tror inte att naturen har ett eget syfte, utan bara är en resurs att utnyttja och att manipulera. Respekt avgör även hur vi ser på andra människor.

Tolerans

Att ge andra människor utrymme att vara som de själva vill. Vi behöver inte hålla med alla människor, men vi måste respektera alla individer. En mångfald av egenskaper och åsikter är något bra, därför att det hjälper oss människor att hantera oväntade situationer. Vi behöver vara så toleranta vi kan.

Samarbete

Människan är som varelse speciellt utrustad för samarbete. Samarbete mellan individer och mellan grupper av individer. Våra förmågor att känna empati, att abstrahera och att finna våra roller i olika sammanhang, dessa finns i oss alla. Genom samarbete kan vi klara stora utmaningar och överleva i en föränderlig värld.

Anpassning

Förutsättningarna ändrar sig alltid. Därför är det viktigt att vi ständigt anpassar oss. Att kämpa för att bevara gamla lösningar och system ger bara sämre anpassning. Anpassning är inte samma sak som tillväxt, men det kan verka så när man tar sig upp från ett sämre läge. Ständig tillväxt är en illusion, medan ständig anpassning håller oss i ytläge.

Frivillighet

Jag gillar inte auktortär kollektivism. Kanske för att jag har väldigt lite respekt för överhet, alltså att vissa människor står över andra människor, men jag har däremot respekt för roller. En styrande roll är något som en människa kliver in i och som denne en gång kommer att tas ifrån. En roll som ingår i ett samarbete respekterar jag. Samarbete är en kollektiv ansträngning, men den måste bygga på frivillighet, inte tvång. Initiativet måste komma från individer.

Konfliktlösning

Jag anser att konflikter skall stävjas på ett tidigt stadium. Den som väljer sida i en konflikt är delaktig och ansvarig för att konflikten fördjupas och sprids.

Behovsstyrd

Jag är inte förtjust i stora, internationella företag. Dessa blir ofta hänsynslösa maskiner som kör över enskilda människor. De försöker påverka och manipulera till sin fördel, och de har makt och resurser att göra det. Däremot gillar jag entrepenörskap och företagsamhet, men den skall vara behovsstyrd, den skall inte vara inriktad på att skapa behov som inte finns.

Mångfald

Biologiska system är robusta på grund av mångfald. All utarmning av mångfald är katastrofal. Eftersom människan är ett biologiskt system gäller det även oss. Därför är likriktning och storaskalighet dömt att misslyckas. Ge individer frihet och låt livet frodas!

♦ ♦ ♦

Dessa ledord ovan beskriver i stort sett mina politiska åsikter. Men varför inte solidaritet, jämlikhet och frihet? Dessa slagord blir meningslösa utan subjekt. Solidaritet med vem? Jämlik med vem? Frihet från vad? Politiken är full av denna typ av slagord och man måste gräva vidare för att förstå vad som menas i olika sammanhang. Jag tycker nog att jag ändå besvarar dessa frågor i mina ledord.

Av beskrivningarna ovan kan man få för sig att jag är liberal. Det stämmer till den del att jag tror på individens suveränitet, men många liberaler saknar det jag beskriver under Respekt. De tror inte på en högre makt och därför utgår allt ifrån människan. Människan har rätt att göra vad hon vill med naturen, omforma den efter eget tycke. Den typen av liberalism går emot de flesta av mina åsikter, den är manipulativ, intolerant och auktoritär. Jag kan heller inte kalla mig konservativ, eftersom jag anser att gamla institutioner behöver anpassas för nya utmaningar, inte bevaras till varje pris. Jag tror att samarbete skapar lokala kulturer, men att nationsgränser inte alltid återspeglar dessa. Därför är jag inte nationalist, men jag är heller inte gränslös. Jag är för öppenhet mellan trygga, ordnade samhällen. Höger eller vänster är besvärligt. Vänster klingar dåligt i mina öron, jag tänker på auktoritär kollektivism, men jag står på arbetarna och de kämpande entrepenörernas sida. Individerna som med sina arbetsinsatser hjälper till att bära upp samhället. Högerns syniska konkurrenskapitalism gillar jag inte. Kanske har höger- vänsterskalan spelat ut sin roll? Populism då? Den utmanar den liberala eliten i västvärlden, men den står för kollektivism och nationalism och tenderar att slå över åt det auktoritära hållet när den får makt. Jag har svårt att känna sympati för den rörelsen. Mina åsikter har vissa traditionella drag, men traditionalism är en närmast ockult rörelse som känns rätt otäck. Så här står jag med mina åsikter och vet inte vad jag skall kalla dem. Så jag kallar dem helt enkelt Respekt & Tolerans.