Riktlinjer En blå Fender
Nacka Forum
Nacka Forum

Syn på kapitalism

Vi lever i ett kapitalistiskt samhälle och det finns många åsikter om det. De som inte gillar kapitalism har att ta fram ett alternativ som är lika bra, vilket ingen hittills har gjort. Av de som gillar kapitalism finns det två ytterligheter. Den första är de som hyllar konkurrens och menar att företag först och främst skall skapa avkastning för sina aktieägare. Det är den hårda ytterligheten. Den andra menar att företag har ett ansvar att vara goda, att se till alla intressenters bästa och förbättra världen. Det är den mjuka ytterligheten. Båda ytterligheterna har sina poänger, men de förvränger verkligheten efter sina ideologiska preferenser.

Människor är olika och kompletterar varandra. En del är tävlingsinriktade och det kan vara lätt för dessa att tro att konkurrens är det enda som gäller. De missar att samarbete är grunden för all ekonomisk verksamhet. En affärsverksamhet består av mängder av sociala kontrakt, små som stora, och hur människor hittar sin roll i detta samarbete beror på en mängd faktorer. Mycket handlar om att ta tillvara möjligheter som öppnar sig. Människor gör gärna sådant som de tycker om och är bra på, så med tillräcklig frihet och rörlighet blir resultatet ofta bra. Utslagningskonkurrens har främst en roll att spela där förhållanden har stelnat i slentrian och behöver förnyas, men det är inte den primära drivkraften i en kapitalistisk ekonomi.

Det goda företaget är en fin tanke, men riskerar att förskjuta fokus och få företag att tappa effektiviteten. Det är rätt att affärsverksamhet har många intressenter och mer än ett syfte, men var och ett av de olika sociala kontrakt som bygger upp en affärsrörelse har sitt eget tydliga mål och gynnas inte av att företaget börjar glida på sitt övergripande mål. Ansvaret måste ligga på de enskilda uppgörelserna mellan intressenter på varje nivå. Det hela är ett pussel av olika överenskommelser och det fungerar bara om alla håller sig till sin del. Det som går fel när stat eller stora företag skall göra “gott” är att behov och lösningar konstrueras på fel nivå, ovanför människor som bäst vet själva vilka behov de har och vad de kan biddra med.

Ett kapitalistiskt system som främjar frihet, rörlighet och samarbete är det vi vill ha. Extremerna är mindre intressanta.


En debatt mellan Kevin O’Leary, från amerikanska varianten av teveprogrammet Draknästet, och John Mackey, företagare som skrivit boken “Conscious Capitalism”, 19 035 Kevin O’Leary and John Mackey Debate.