Finns AI? Intelligens och dumhet
Hydda i skogen
Hydda i skogen

Invandring

I mina tyckerier har jag undvikit invandring som ämne. Det är ett minerat fält och det är lätt att stöta sig med de som har andra åsikter. Den risken tar jag nu.

Mina åsikter utgår från min syn på individen. Individen är den biologiska enhet som existerar i den fysiska världen. Den riktiga verkligheten, så att säga. I människors föreställningsvärld finns en annan verklighet, som definierar relationer, kollektiv och ideologier. Den är nog så verklig för oss och kan ge återverkningar i den fysiska världen, men den uppkommer och utspelar sig till största delen i våra hjärnor. Från detta synsätt går det att dra en mängd olika slutsatser, så vad gör det för min syn på invandring?

Jag tycker kort och gott att människor skall få bosätta sig var de vill, så länge de vill anpassa sig och bidra till det samhälle de lever i. Jag tror inte att det finns någon övre gräns, för människor har en förmåga att tillsammans skapa de resurser som behövs för sin försörjning. När det gäller kulturella skillnader, så kan de försvåra anpassning, men kultur är inte något statiskt, utan förändras ständigt i samspelet mellan människor. Så med tiden sker en amalgamisering och en ny gemensam kultur uppstår. Genetiska skillnader mellan människor tror jag är något bra, något som behövs för att göra varje biologisk art robust. De biologiska skillnaderna har uppkommit för att våra kroppar med tiden har anpassats till olika förhållanden. Jag tycker inte att det är meningsfullt att dela in människor i “raser” och rangordna olika egenskaper. Vi är alla olika och vi anpassar oss till verkligheten på olika sätt.

Det här innebär inte att jag förnekar att vi har problem med invandring i många länder. Det finns många anledningar till detta, men alla bottnar i att den invandrade inte lyckas anpassa sig och bli en del av det nya samhället. Mycket är politikernas fel, som med olika åtgärder försvårat den anpassning som måste ske. Säkert finns det invandrare som inte har för avsikt att anpassa sig, men även här har politikerna ett stor ansvar, med oklara regler och slappa bidragssystem. Vissa politiker pratar om “hårdare krav” och förespråkar språktester och annat nonsens. I Sverige klarar man sig utmärkt med lite engelska. Byråkratiska krav missar helt poängen. Vi har exempel där välanpassade invandrare skickas ut efter flera år, för att deras arbetsgivare inte tecknat försäkring innan ett visst datum. Individer som anpassar sig skall inte straffas, de skall respekteras.

Med ett ständigt ökande antal utanförskapsområden och hög arbetslöshet, så finns det ett samhällsproblem som vi måste lösa. Vissa grupper ropar efter fler poliser, invandringsstopp och återvandring, medan andra vill ha integrationsåtgärder. Min åsikt är radikalt annorlunda. Jag vill att vi öppnar våra gränser för alla som kan skaffa sig ett jobb och en riktig bostad på egen hand. Får vi tillräckligt många driftiga invandrare så kommer det att tränga undan den missanpassade invandring vi dragit på oss. Vi kommer att få en mer diversifierad invandring och en vitamininjektion i samhället. Så tycker jag, men jag verkar vara ganska ensam om den åsikten.