Från ingenting Tid och Rum
Holbergdebatt
Holbergdebatt

Holbergdebatt

En debatt kring dagens geopolitiska läge hölls nyligen i Norska Bergen mellan Carl Bildt och John Mearsheimer. Det var den statliga organisationen Holberg Prize som arrangerade och debatten finns att hitta på YouTube1. Carl Bildt var arrogant som vanligt och en perfekt representant för den politiska klassen som styr väst idag. Bildt är en sorts politikens Forrest Gump, han har varit inblandad i alla viktiga politiska sammanhang sedan 1970-talet. John Mearsheimer är professor från University of Chicago och en av världens ledande akademiker i den realistiska skolan, som den kallas. Dessa två herrar har radikalt olika uppfattingar, framför allt kring kriget i Ukraina. Det var laddat för en het debatt.

Carl Bildt började med sitt anförande. Vi har klivit in i farligare tider, sa han, och hänvisade speciellt till ukrainakonfliken. Bildt talade om den världsordning som han och hans likar har försökt bygga upp för att alla skall få fred och välstånd. Bildt var starkt irriterad på Vladimir Putin, som med sina emperiska ambitioner stört denna världsordning. Putin hade brutit mot två fundamentala principer, att militär aggression mellan stater inte får förekomma och att staters gränser måste respekteras. Bildt medgav att många staters gränser inte alltid är logiska och ofta resultat av ett blodigt förflutet, men om dessa principer inte hålls, så öppnar det upp för ett skräckvälde för oss alla. Putins aggression, hävdade Bildt, kommer att ha återverkningar under lång tid, inte bara för Europa, utan för hela världordningen.

John Mearsheimer höll sitt anförande på scenkanten istället för i talarstolen. Med väl inövad retorik och yviga gester framförde han sina teser om orsakerna till världsläget. För Mearsheimer handlar det om ett spel mellan tre stormakter. USA är den ledande, men Kina närmar sig snabbt och kan mycket väl gå om USA. Ryssland är också en stormakt, men långt under de andra två. Den stora annalkande krisen är den mellan USA och Kina. Ukrainakriget ser Mearsheimer som ett resultat av USAs ambitioner att utöka NATO ända inpå Rysslands gräns. Han menar att Ryssland länge varit tydliga med att en röd linje varit på väg att korsas och att kriget till slut hade blivit oundvikligt. Nu har flera röda linjer korsats och Mearsheimer ser ingen väg ut ur konflikten.

Debatten som följde visade på väldigt olika syn på orsaken till kriget i Ukraina. Mearsheimer menade att kriget hade kunnat undvikas om USA hade tagit Rysslands oro på allvar. Bildt avvisade detta helt och sa att det inte fanns någon grund för denna oro. Han menade istället att det var Putin som uppfattade situationen felaktigt. Det var inte NATO som pressade på mot öst, det var de tidigare sovjetstaterna som pressade på mot väst, för att bli delaktiga i demokrati och välstånd. Putin, hävdade Bildt, var själv orsaken till kriget. Mearsheimer kontrade med att han noga hade studerat Putins tal och artiklar och inte funnit några som helst bevis på att Putin haft för avsikt att invadera andra länder. Som exempel tog Mearsheimer upp att Ryssland gick in i Ukraina med endast 190 tusen man, vilket var alldeles för lite för att erövra ett land med 44 miljoner invånare. Som jämförelse nämnde han att Tysklands invasion av Polen 1939 gjordes med 1,5 miljoner man. Mearsheimer menade att det var NATOS expansion mot Rysslands gränser som till slut blev det existensiella hot mot Ryssland som startade kriget. Ordväxlingen gick fram och tillbaka och moderatorn fick svårt att styra debatten. Det går nog inte att säga att någon av herrarna vann debatten, lika lite som att någon kan vinna kriget i Ukraina. Där finns det nog bara förlorare.


  1. https://www.youtube.com/watch?v=_aNMOEQ0248↩︎