Det självstyrande samhället Riktlinjer
Gud fader på himmelsbågen
Gud fader på himmelsbågen

Himmelsbågen

Det är ingen rolig historia som rullas upp inför våra ögon. Vi kan inget säkert veta, annat än att sanningen har försökts döljas för oss. Det vet vi. Resten får vi gissa utifrån små bitar av avslöjanden som görs efterhand. Så här uppfattar jag att det har gått till, men jag måste betona att det är spekulationer som måste tas med en nypa salt.

Anthony Fauci har innehaft en maktställning inom USAs hälsomyndighet sedan 1970-talet. Virus och pandemier har varit hans fokus hela tiden. Han har inte dragit sig för fulspel och att misskreditera meningsmotståndare om det har gynnat honom. Han har varit inblandad i kontroverser med bland annat AIDS, Ebola och svininfluensan, men alltid kommit ut på toppen av dessa. Fauci har speciellt varit intresserad av att se om det går att konstruera ett nytt virus som är särskilt farligt för människan och att hitta ett vaccin. Därför finansierade han via den myndighet som han kontrollerade forskning i USA kring detta. Obama, under sin presidentperiod, tyckte att denna forskning var alltför farlig att bedriva i USA och förbjöd den. Det tvingade Fauci att hitta andra vägar och började samarbeta med Peter Daszak i organisationen Ecohealth Alliance, som idag har verksamhet i ett 30-tal länder. Daszig var lika intresserad av skadliga virus som Fauci och de satte upp forskningssamarbeten i ett flertal länder, däribland Kina. Finansieringen kom ifrån Faucis myndighet och andra intresserade, däribland Google.

I september 2019 skedde något i Wuhan i Kina som inte borde hänt. Tre laboratoriarbetare blev sjuka av ett virus som inte hade setts tidigare. Viruset gick inte att stoppa och i början av år 2020 bröt en epidemi ut i Wuhan. Många invånare i Wuhan var engagerade i industriprojekt i Milano, Italien och reste ofta mellan dessa städer. Det förekom också en internationell lastbilsmässa i Wuhan i slutet av 2019. Viruset fick alltså snabbt en internationell spridning, redan innan de kinesiska myndigheterna försökte göra något åt det.

Fauci fick naturligtvis snabbt reda på hur det förhöll sig och reagerade som han alltid brukade göra. Den viktiga virusforskningen måste skyddas till varje pris och Fauci började dra i sina trådar. Google förstod direkt att informationsflödet måste kontrolleras, de kunde ju själva hamna i dålig dager annars. Facebooks Zuckerberg tog Fauci personlig kontakt med, för att se till att han var med på tåget. Den officiella berättelsen blev att viruset på naturlig väg hade utvecklats från fladdermöss. Alla andra teorier trycktes ner.

Fauci var inte helt missnöjd med situationen. Han hade länge väntat på en pandemi där de nya genmanipulerande vaccinerna kunde testas i stor skala. Fauci själv var finansiellt engagerad i Moderna, ett av de bolag som kunde ta fram de nya vaccinerna. Fauci visste att dessa vacciner troligen hade oönskade sidoeffekter, eftersom inga rigorösa tester hade kunnat genomföras, men till Faucis smala lycka hade USA fått en oerfaren narcisistisk president som Fauci kunde manipulera. Han fick presidenten att friskriva vaccinbolagen ifrån eventuella skadestånd, mot att presidenten kunde ta åt sig äran av att ha tagit fram vaccinerna på rekordtid.

Allt gick som tåget. Politiseringen av pandemin gjorde att många snabbt var med på noterna och att kritikerna ofta kunde tystas. Men maskinen som hade gått så bra började till slut att hacka. Efter 18 månader gick det fortfarande inte att visa på den evolutionära kjedjan mellan fladdermus och människa. Det naturliga ursprunget började se alltmer osannolikt ut och en labbläcka alltmer trolig. Farten på vaccinationerna började stanna av och antalet döda i samband med vaccinationerna var nu betydligt större än något annat vaccin i historien, ja större än alla vacciner tillsammans. Störande information började komma ut till allmänheten, som kommunikation mellan olika aktörer, finansiella samband och jävsförhållanden. Censuren från de inblandade tech-företagen blev alltmer absurd. Folk började bli medvetna om att säkerheten grovt hade åsidosatts vid vaccinutrullningen och att skadliga sidoeffekter tystades ner.

Där är vi idag. Om detta är det verkliga scenariot vet vi inte, men det finns en hel del som talar för det. Vad som händer framöver vet vi ännu mindre. Fauci och hans likar kommer nog inte att ge upp. Det är aktörer med makt och de räknar nog med att komma undan även om marken rämnar under dem. De som opponerar sig riskerar oerhört mycket och folket är splittrat och håglöst. Är det dags nu att åkalla högre makt?