Livsformer - del 1 Vaccinförnekelse
Rushworth
Rushworth

Fel om COVID

Sebastian Rushworth har skrivit en liten bok som heter “Varför det mesta du vet om COVID-19 är fel”, en högst missvisande titel, för ingenstans lyckades han övertyga mig om att jag har haft fel om COVID. Kanske för att vi har ungefär samma uppfattning. Sebastian är läkare, han hade hunnit jobba en månad som nyexaminerad läkare innan COVID slog till. Det går naturligtvis inte att bli expert på bara ett år, på ett sådant här ämne, samtidigt som man är ny på jobbet, men Sebastian gör inga särskilt djärva uttalanden, han går bara sakligt igenom vad som hänt, hur statistik skall tolkas och hur väl olika studier är genomförda. Det blir en ganska läsvärd skrift. Den får mig att åter reflektera över det gångna året.

Som Sebastian konstaterar, så är det något som inte stämmer med Kinas hantering av COVID. Vi vet att viruset redan hade spridit sig i ett par månader när kommunistpartiet genomförde sin drakoniska nedstängning av Wuhan, en 11-miljonstad. Sedan var COVID i stort sett bortblåst från Kina. De 1,4 miljarderna kineser verkar ha klarat sig med blotta förskräckelsen. Det skulle gå att dra slutsatsen att virussjukdomen egentligen inte var särskilt allvarlig och att händelserna i Wuhan var en showoff från kinesiska politiker för att visa handlingskraft. När bilderna kablades ut över världen spreds paniken i andra länder och vi hamnade i en ond cirkel, där folk och media krävde kraftfulla åtgärder och politikerna försökte visa handlingskraft.

Vaccinerna har blivit politikernas utväg ur den onda spiralen. När pandemin till slut klingar ut, så kan de ta åt sig äran för att ha gett folket den slutliga lösningen, vaccinerna.

Sebastian går igenom tre vacciner, de från Astra Zeneca, Pfizer och Moderna och värderar de studier som gjordes innan de släpptes på marknaden. Dessa var hastigt genomförda och det finns brister, men det är nog ingen större anledning till oro. Vaccinerna kan säkert ha vissa biverkningar, men det är ännu inget som tyder på att dessa är så allvarliga att de bör stoppas. De verkar dessutom ge ett starkt skydd mot COVID.

Men här har Sebastian en sista invändning och jag håller med honom. Vaccinerna verkar vara framtagna för att ge friska människor ett skydd mot att bli sjuka av COVID, men det är ju inte detta som är problemet! Väldigt få friska människor under 70 år har haft problem med COVID, det är de äldre och multisjuka som drabbats och ingen har visat att vaccinerna skulle hjälpa dessa. Det finns inga undersökningar som visar att vaccinerade inte sprider COVID, eller att de äldre som är i farozonen kommer att utveckla immunitet som skyddar dem. Det kan mycket väl vara så, men fokus har varit på att ta fram en produkt för den friska massan, något som passar både politiker och läkemedelsbolag. Är vaccinerna till för att rädda politikernas ansikten?