Service Neutral
Fantasi
Fantasi

Fantasi

Det som skiljer människan från djuren är människans fantastiska förmåga att fantisera. Djuren tar saker och ting för vad de är, men det duger inte för oss människor. Vi vill “förstå”, så vi hittar på sammanhang till allting. Ibland stämmer det med verkligheten, ibland inte. De flesta människor upplever nog att de kan skilja på verklighet och fantasi, det är mest andra människor som lever i en fantasivärld. Fast egentligen är det nog så att det mesta som vi tror oss veta inte är riktigt så som vi tänker det. Verkligheten är mer komplex och svårförståelig. För djuren är det enkelt, de följer bara sin intuition. Ofta förundras vi över djurens intelligenta beteende. Hur kan de räkna ut vad som måste göras med sina små hjärnor? Fast vi känner alla till att vissa saker går bättre för oss om vi låter bli att tänka. Bara låta våra kroppar göra det som skall göras. För visst kan tankar störa och göra saker svårare.

Det har sagts att språket är det som skiljer människan från djuren. Det är inte sant. Djuren kan tala med varann, de har bara inte så mycket att säga, mer än vad som direkt försigår för dem. Människor har behov av att dela sina fantasier. Det kräver ord, många ord. Därför har vi ett språk som är mycket rikare än djurens. Fantasi är förmågan att föreställa sig hur saker hänger ihop. Fantasin är inte bunden av verkligheten, men den har sin egen logik. Den kan dra fram slutsatser, säga vad som följer av vissa val. Det kan vara väldigt användbart, både i det korta och i det långa perspektivet. Fantasin ger oss förväntningar, som kan innebära hopp eller rädsla. Vår fantasi matas av våra intryck. Det gör oss påverkbara. Vi tar lätt till oss trender och narrativ och fantiserar vidare kring dessa och återkopplar sedan till vår omgivning. Trender och narrativ är vad människors fantasiförmåga i kollektiv miljö åstadkommer. Det skapas vågor av föreställningar i alla större grupper av människor. Dessa kollektiva uppfattningar kan vara i ett par dagar, eller i hundratals år, men de uppstår alltid som fantasier i enskilda människor.

Nu är det så, att bara för att jag har fantiserat ihop den här texten är det inte säkert att det är sant. Du som läser detta får låta din egen fantasi bearbeta vad jag har sagt och dra dina egna slutsatser. Kanske kommer du på något som du tycker är bättre. Något som du kan dela med din omgivning, så att det får dig att känna dig viktig. I din egen fantasi.