Förberedd för fred Energi
Solnedgång med is
Solnedgång med is

Energi 2

Det har slagit mig nyligen att energi är ett abstrakt begrepp. Det finns ingen substans som är energi. Det är lite märkligt, för energi talar vi om som om det var något fundamentalt, till och med det som allt i grunden består av. Energi. Men energi är ingen grej, inget som går att ta på. Så vad är det då, det vi kallar energi? Det är helt enkelt upparbetat arbete! Arbete är det som utförs när materia förändras, ges rörelse, organiseras om. I fysiken har både arbete och energi samma enhet, Joule. Joule är en sammansatt enhet som kan översättas med att förflytta ett kilogram massa en meter på en sekund med jämn acceleration (gravitationen borträknad). Förflyttningen är i förhållande till all annan massa i universum, vilket är ofantligt när man tänker på det. För att utföra detta arbete behövs väl energi, tänker du, men energi är bara annat arbete som riktas om. Det går nämligen att lagra arbete med ett litet trick. Eftersom arbete är massa som accelereras över tid, så kan ett väldigt tungt arbete som tar lång tid att utföra fungera som en reservoar för arbete, som går att tappa av till mindre arbetsuppgifter när det passar. Allt arbete som utförs kan på så sätt härledas till annat arbete, hela vägen igenom. Hur det ursprungliga arbetet kom till har det spekulerats om i alla tider, men Albert Einstein gav oss formeln för att beräkna hur mycket arbete som ligger bakom varje kilogram materia1. Det är detta upparbetade arbete som hela tiden tappas av för att driva universum. Vår energi kommer närmast från solen, som ständigt förlorar massa när den bestrålar himlakropparna omkring sig. Vi kallar det energi, fast det egentligen är någons arbete som vi snyltar på.


  1. Enligt Einsteins formel E=MC², som visar förhållandet mellan energi och massa i vila, så får vi för ett kilo massa E=1*300000000² Joule, vilket motsvarar 25 terawattimmar nedlagt arbete för varje kilogram materia.↩︎