Energi 2 Dolda lager
Dieselpump
Dieselpump

Energi

Ett begrepp som har stor betydelse i dagens samhälle är energi. Det är ofta missuppfattat, så låt mig reda ut detta begrepp. Energi är arbete som ännu inte är gjort. I fysiken mäts energi i Joule [J], samma enhet som arbete, men medan arbete åstadkommer en fysisk förändring, så gör energi ingenting, bara väntar på att bli använd. Så lagrad energi är helt enkelt arbete som vi håller inne med, som vi skulle kunna göra, men skjuter upp till längre fram. Ett annat ord för energi skulle kunna vara prokrastrinering, som då betyder att jag har mycket energi, men ingen lust. Att lagra energi på detta sätt är vanskligt, det är så lätt att energin pyser ut utan att åstadkomma något. Vi behöver därför ständigt använda vår energi till arbete som bygger upp och organiserar. Det kräver fokus. Släpper vi detta, så faller saker och ting stadigt isär runt omkring oss.