E-Krona Försäljaren och ingenjören
Lejonvapen
Lejonvapen

CBDC

Nu rullas CBDC ut för fullt i världen. CBDC står för Central Bank Digital Currency, alltså centralbanksstyrd digital valuta. Det mest kontroversiella med denna valuta är spårbarheten. Som den är uppbyggd kan stater få full kontroll över hur pengar används. Vill vi detta? De styrande i världen vill uppenbarligen det. Spårbarhet behöver inte byggas in i en digital valuta, det är ett medvetet val. Frågan är bara om alternativa valutor kommer ha en chans att konkurera med dessa statskontrollerade valutor?

För att påminna om hur en valuta är tänkt att fungera, låt mig dra en liknelse. Tänk att du går till en pantbank med något värdefullt som du lämnar in. Som kvittens får du ett papper där det står att den som visar upp detta papper hos pantbanken har rätt att få ut ditt värdefulla föremål. Pappret har därmed fått ett värde. Senare träffar du någon som vill sälja på dig något som du gärna vill ha, så du köper denna sak, vad det nu kan vara. Som betalning skriver du över pappret från pantbanken till säljaren, som då övertar fordran till pantbanken. Pantbanken kommer att lämna ut ditt värdefulla föremål till den som uppvisar kvittenpappret, oavsett hur många ägare pappret har haft. Pantbanken bryr sig inte om vilka händer pappret har vandrat mellan. När jag öppnade mitt första bankkonto fick jag en checkbok. Den kunde jag använda för att betala med, jag skrev ett belopp och min namnunderskrift, sedan visste jag att dessa pengar skulle tas ut från mitt konto den dag någon gick till banken och lämnade in checken. En check kunde skrivas över till någon annan person genom att signera checken på baksidan. Den kunde alltså cirkulera runt nästan som en vanlig sedel. Det är så här en valuta skall fungera, den skall leva sitt eget liv ute i samhället och banken skall bara garantera dess värde, inte spåra varje transaktion.

En digital valuta kan modelleras efter hur checkar fungerar, varje elektroniskt mynt kan hålla sin egen historia och banken skulle kunna växla in detta mynt utan att ha kontroll på varje enskild transaktion. Ett sådant digitalt myntsystem hade varit en naturlig utveckling av hur betalsystem har fungerat i alla tider. De digitala valutor som rullas ut nu har däremot ett ytterligare syfte, total statlig kontroll. Det är ingen trevlig utveckling.