CBDC Crypto
T-barn
T-barn

Försäljaren och ingenjören

Det finns två typer av människor i ett företag: försäljaren och ingenjören. Försäljaren vill kränga det som finns på hyllan, han vill göra en bra affär. Ingenjören ser sin roll som en del i en värdekedja, där han tar någon annans verk och förädlar det. Han vill göra ett bra jobb. Dessa två människotyper behövs i varje verksamhet, men har ofta svårt att förstå varandra. Om en av dessa dominerar en arbetsplats, så fungerar verksamheten sämre än den kunde ha gjort om det var balans. Jag jobbar på en sådan arbetsplats. Där har försäljartyperna tagit över och det får återverkningar på en mängd områden, organisation, rekrytering, kompetensutveckling, osv. Som varande ingenjörstypen, så vill jag naturligtvis göra något åt det.

Alla människor tänker inte på samma sätt. Det är något som jag har upptäckt genom åren. Det finns fundamentala skillnader på en nivå som vi inte riktigt är medvetna om. Dessa skillnader bildar en grund för vilken inställning vi har till livets alla förhållanden. Vi påverkas naturligtvis starkt av den kultur vi växer upp i, men säkert finns det även medfödda egenskaper som gör att vi utvecklas åt ett visst håll. Det intressanta är att vi är så omedvetna om våra egna preferenser, som styr våra val och sätt att tänka. När vi betraktar andra människor tycker vi ibland att de agerar konstigt, för vi förutsätter att de tänker som vi gör. Det gör de antagligen inte.

Hur kan vi överbrygga klyftan mellan försäljaren och ingenjören på våra arbetsplatser? Jag tror att vi måste förstå att de argument som vi framför, och som vi tycker är så självklara, inte biter på den andra människotypen. Det kan vara frustrerande att inse. Det vi måste lära oss är att försöka se saken ifrån den andres perspektiv och argumentera därifrån, när vi vill framföra vår sak. Det är inte lätt och kräver övning, men är nog det enda sättet att få till en fruktsam dialog som inte bara blir konfrontation. Att vi pratar med varandra är ju nödvändigt för att kunna utveckla verksamheten och skapa balans.