Gangstervälde Opportunisterna
Hav
Hav

1995, året som förändrade världen

1995 var året som förändrade världen. Det där har man sagt om många årtal, säger du, vad är det för speciellt med 1995? Jo, 1995 var året då Internet slog igenom, då programmeringsspråket Java presenterades och linuxdistributionen RedHat 1.0 släpptes. Detta var året då entrepenören inom mig slog volter. Plötsligt öppnade sig enorma möjligheter att skapa flexibla lösningar för små företag, utan att vara beroende av system från stora leverantörer. Jag hade många idéer och kastade mig in i olika projekt. Jag får skriva om mina egna mödor en annan gång, för nu vill jag ta upp vart 25 år i cyberrymden har fört oss.

Internet förändrade förutsättningen för många branscher. Plötsligt blev det enkelt och snabbt att dela information över stora avstånd. Det gick att få tillgång till det senaste av utvecklarverktyg. RedHat var bland de första linuxdistributionerna och gjorde det möjligt att sätta ihop billiga servrar som kommunicerade över Internet. Programmeringsspråket Java, som kom att dominera utveckling av affärssystem fick med Internets hjälp snabb spridning. Även programmeringsspråket Ruby kom detta år och fick många anhängare. Det blev en trend att släppa öppen källkod och många programvaror var gratis att använda. Affärsmodellen blev att sälja kringtjänster, medan gratisprogrammen gav stor spridning. De stora etablerade företagen hade i början svårt att anpassa sig till dessa trender och kämpade länge emot. Självständiga utvecklare däremot, gladdes åt att de stora företagens dominans äntligen tycktes vara över. Men det varade inte länge.

Det har nog aldrig varit någon period i historien med så mycket företagsköp. Efter några år hämtade sig de stora företagen och började köpa upp olika innovativa mindre företag. Ett av de mest aktiva uppköparna var Oracle (idag 135000 anställda). Det är många mindre, och även ganska stora, företag som har slukats av Oracle under denna period. Ett exempel är svenska MySQL, gratisdatabasen som också den släpptes 1995 och som fick stor spridning. Oracle lyckades köpa upp den för en miljon dollar 2008. Två år senare, 2010, fick Oracle även grepp om Java, som man nu kunde börja ta licens för. Andra stora företag, som Microsoft (t.ex. köp av Hotmail, Skype, GitHub), har också varit aggressiva i sin uppköpsstrategi. Företaget RedHat, en av pionjärerna från 1995, tillhör nu IBM, som köpte upp dem förra året. Det går att räkna upp hur många exempel som helst. Det är nästan omöjligt för ett litet innovativt företag att växa organiskt och bli stort, även om det finns undantag. Google och Facebook är företag som startades och blev stora under den här perioden, men de lärde sig snabbt att bete sig som de stora. De stora företagen har naturligtvis fått betala en slant för sina uppköp, men de tar igen det med råge genom att kontrollera marknaden.

Den senaste trenden är att all mjukvara flyttar in i “molnet”. De stora aktörerna här är naturligtvis Google, Amazon, Oracle, Microsoft och IBM. Det krävs enorma investeringar för detta, men det ger också en enorm utdelning. De företag som är kunder i dessa molntjänster slipper investera i en egen maskinpark och betalar istället en prenumerationsavgift per användare och tjänst. Det är ett lockande upplägg, men vad många inte tänker på är att de släpper ifrån sig sin egen data, vilket molntjänstleverantörerna kan utnyttja på olika sätt. Bland annat skapar de inlåsningseffekter, som gör att kunderna har svårt att ta sig ur en tjänst de börjat använda.

Efter 25 år kan jag konstatera att utvecklingen inte blev riktigt som jag trodde att den skulle bli. Visst ger Internet en fantastisk tillgång till information och fria verktyg, men de stora aktörerna kontrollerar det mesta. Som liten aktör är det bara att anpassa sig. Någon återgång till tiden före 1995 kommer inte att ske, 1995 förändrade världen för alltid.