1995, året som förändrade världen Ulvsunda industriområde
Bäverbett
Bäverbett

Opportunisterna

Mänskligheten står ständigt inför utmaningar som måste hanteras. Så har det varit i alla tider. Vi har fått anpassa oss till naturens alla skiftningar, till hot och möjligheter. Det är naturligt för människor att bita ihop och hjälpas åt när det behövs. Vi klarar utmaningarna tillsammans. Men det finns en viss kategori människor som fungerar annorlunda. När en stor utmaning dyker upp, så ser de sitt tillfälle att utnyttja situationen. Under förevändning att det är för sakens bästa, så prackar de på andra sin agenda. Den som protesterar anklagas för att förneka själva utmaningen. Genom att på så sätt åka snålskjuts på verkliga hot och händelser, kan man genomföra saker som annars inte skulle vara möjliga. Känner vi igen betéendet?

Vi har under våren gått igenom en pandemi. En virussjukdom spred sig snabbt över jorden och många blev sjuka. Det var ungefär som en kraftig influensasäsong, men vissa platser blev mer drabbade än andra. På vanligt sätt hjälptes vi åt att hantera situationen. Vi undvek alltför mycket kontakter med främmande människor, vi minskade våra resor och vi var noga med hygienen. Det tog udden av spridningen, som successivt minskade. Men på många håll tog utvecklingen en annan vändning. Viruset utmålades som enormt farligt och det sades att exeptionella åtgärder var nödvändiga för att stoppa det. Många platser i världen införde hårda och tvingande restriktioner på sina medborgare, i många fall väldigt inkonsekvent. Motiveringen varierade med tiden. I början hette det “flatten the curve”, att minska trycket på sjukvården så att den inte kollapsade. När det inte längre var ett bra argument, handlade det om att hålla nere spridningen, så att ingen skulle drabbas. Resultatet blev naturligtvis att förloppet förlängdes, vilket verkade passa en viss grupp människor utmärkt. Nya restriktioner infördes efter hand och allmänhetens medvetande om faran hölls uppe. Att hela denna panikstrategi har varit överdriven, är inte så svårt att se. Svårare är att förstå varför detta sker. Vad är den egentliga agendan? Det har spekulerats i att det handlar om att sälja stora mängder vaccin. Det har också spekulerats i att det rör sig om en politisk agenda. Att det bara skulle handla om rädsla som gått över i panik är inte så troligt, för så här har ingen tidigare pandemi hanterats. Vilka motiv som än finns bakom, så är det en viss grupp människor som ser sin chans att utnyttja situationen och spinna vidare på en händelse som är nog så allvarlig ändå.

I ljuset av pandemihanteringen så går det att se ett mönster. Klimatförändringar har alltid varit en utmaning för mänskligheten, som tvingat den att anpassa sig. Under de sista decennierna har emellertid detta fått ett extremt fokus. Det har utmålats som ett akut hot mot vår existens. Inte nog med det, det är mänsklighetens eget fel och kan bara rättas till genom att vi underkastar oss en viss agenda. Samma mönster som vi sett under pandemin, kraftig överdrift av hotet och krav på underkastelse. Vad vill dessa människor egentligen?