Mörka tider Myten om algoritmen
Vit tiger
Vit tiger

En vit tiger

Jag lyssnar på de sista kapitlen ur “Det här är en svensk tiger” av Aron Flam, när jag går min långpromenad runt Nacka. Jag läste boken när den kom, men att lyssna på Arons uppläsning ger en extra dimension. Visst är Aron humorist och visst ironiserar han över mycket i boken, men skrattet fastnar alltid i halsen. Det är främst en sak som berör mig, de svenska arifieringsansträngningarna. Tyskland var en av Sveriges viktigaste handelspartner på 30-talet och efter hitlerregimens maktövertagande 1933, så krävde Tyskland att företag som de handlade med skulle rensas på judar. Nu tänker ju vi att ett sådant krav kan inte ha fallit väl ut i vårt land, med vår syn på alla människors lika värde, men då tänker vi fel. Den svenska socialdemokratiska regeringen var till stor del med på noterna och till och med stiftade lagar som främjade arifieringen. Detta är inte jättelänge sedan, det hände under mina föräldrars barndomsår. Mina föräldrar förmedlade alltid en oerhört positiv syn på judar, så för mig krockar detta mentalt. Hur kunde Sverige inte stå upp för judarna?

Förintelsen var kulmen på ett långt övergrepp och en hejdlös förföljelse på framförallt judar. Deras ägodelar beslagtogs och de belades ofta med yrkesförbud. Judarna avhumaniserades steg för steg och i slutet av kriget togs steget fullt ut till den slutliga lösningen, förintelsen. Detta är så fruktansvärt att det för oss efteråt har betraktats som själva definitionen av ondska. Vårt fokus på förintelsen är så stark att den överskuggar de händelser och de brott som ledde fram till den. Förintelsen har blivit ett politiskt verktyg. I Sverige skall vi bygga muséum över förintelsen, men vi talar tyst om att vi själva var delaktiga i ariseringen. Förintelsen som symbol för ondska används ofta vårdslöst för att misstänkliggöra och “brunsmeta” meningsmotståndare, medan det blundas för den tilltagande antisemitismen i vårt samhälle.

Vi reagerar starkt på stora dramatiska händelser, men dessa kommer sällan oanmälda. Det är de små stegen som leder till en anpassning och som till slut leder till en oundviklig kulmen. Det är genom att reagera tidigt som vi har en chans att påverka händelseförloppet. Det gäller all samhällsutveckling. När vi ser tecken på att något är på väg åt fel håll, låt bli att bagatellisera, reagera!

Bilden på den vita tigern tog jag i en safaripark i Indien. Vita tigrar är resultatet av en genetisk defekt och är inte så vanliga i naturen, däremot avlas de gärna i fångenskap. De saknar det pigment som gör vanliga tigrar gulröda i pälsen och är uppemot 50% större än vanliga tigrar. Detta är en art som tilltalar oss människor, så därför låter vi den finnas.