Vintertankar En fascinerande varelse
Himmel
Himmel

Koldioxid

Koldioxid i atmosfären verkar ha varit en politiserad fråga redan från början. Det anses idag allmänt att människans koldioxidutsläpp är den största orsaken till pågående klimatförändringar och den som hävdar något annat riskerar att pekas ut som “förnekare” och annat hemskt. När jag blev intresserad av frågan så var jag i första hand intresserad av den fysikaliska processen, men de resonemang som kastades runt var verkligen besynnerliga. Det var “växthus”, en “filt” runt jorden och “bakåtstrålning” i olika varianter. Eftersom jag utgick ifrån att konceptet var vetenskapligt förankrat, så blev jag något konfunderad.

Konvektion, konduktion och strålning är de sätt som värme sprider sig. Värme är egentligen kinetisk energi (rörelseenergi), alltså små vibrationer på molekylnivå. När värme går från en kropp till en annan, så sker det alltid från den varmare kroppen till den kallare, aldrig tvärtom. Detta är fundamentala saker som det inte går att strunta i, om man vill hålla sig till verkligheten. Konvektion är när varma molekyler förflyttar sig, till exempel blåser iväg, eller stiger uppåt om de är lättare än omgivningen. Konduktion är när molekyler krockar med varandra. Då kan värme föras över till den kallare molekylen. Strålning kan också överföra värme mellan molekyler, utan att dessa behöver komma i närheten av varandra. Vi vet alla hur solens strålar värmer vår hud. När strålning lämnar en molekyl, så bär strålningen med sig energi som begränsas av den temperatur som den avgivande molekylen hade. Om strålningen landar på en molekyl som har lägre temperatur, så kan dess temperatur höjas, men naturligtvis kan temperaturen inte bli högre på den mottagande molekylen än vad den var hos den avsändande molekylen.

De så kallade växthusgaserna utmärker sig genom att de ganska lätt kan ta emot och avge strålning. Konvektion och konduktion har en begränsad räckvidd i atmosfären, som ju blir tunnare högre upp. Strålning, däremot, är inte beroende av andra molekyler för att kunna transportera energi hur långt som helst. En ökad mängd växthusgaser i atmosfären borde därför innebära att mer energi letar sig ut i rymden i form av strålning. Hur får man då detta till att koldioxid orsakar uppvärmning? En teori som förs fram är den om “bakåtstrålning”, dvs strålning som studsar tillbaka till jorden via växthusgaserna. Dessa gasers temperatur är väldigt låg en bit upp i luften. Många minusgrader. Så hur tänker man sig att strålning från dessa skall kunna värma jorden? Det är svårt att hitta en förklaring till detta som verkar förankrad i normal fysik. Andra förklaringar som att värme fångas (engelska trapped) i atmosfären är också märkliga, för något sorts inneslutande tak i atmosfären känner vi inte till. Över huvud taget är det svårt att hitta rimliga förklaringsmodeller för en global uppvärmning orsakad av koldioxid i atmosfären. Ändå anses det vara en oemotsagd sanning.

I en politisk kontext känns däremot koldioxidhotet rimligt. Det pekar på att okontrollerad mänsklig aktivitet är skadlig och manar till central planering och styrning. Det är en berättelse som är lätt att ta till sig och som kan tillämpas på nästan all mänsklig aktivitet, eftersom koldioxid är det vi andas ut hela tiden. Ett bättre politiskt verktyg är svårt att hitta. Detta förklarar en del.